• Image 4

  De nieuwe Fuelcard

  Grip op uw brandstofkosten

 • Image 1

  De nieuwe Fuelcard

  385 tankstations bij u in de buurt

 • Image 2

  De nieuwe Fuelcard

  Overzichtelijke factuur voor BTW-teruggave

 • Image 3

  De nieuwe Fuelcard

  Tanken op rekening

Privacyverklaring ENVIEM Retail B.V.ENVIEM Retail B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

Voorop staat dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat we daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. ENVIEM Retail B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ENVIEM Retail B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van ENVIEM Retail B.V. is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door ENVIEM Retail B.V. te Harderwijk en de onderliggende B.V.’s in verband met het gebruik van onze websites en online diensten.

Contactgegevens

ENVIEM Retail B.V., gevestigd aan Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
ENVIEM Retail B.V.
Ampèrestraat 5
3846 AN Harderwijk
Tel: +31 341 439 000
klantenservice@enviemretail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze websites bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen, vragen te stellen of een tankpas aan te vragen. Hierbij laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit zijn over het algemeen bedrijfsgegevens, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doelen waarom wij persoonsgegevens verwerken

ENVIEM Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van acties, kortingen en promoties
 • Het kunnen verstrekken van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afstemmen van ons aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren.
Bewaartermijnen

ENVIEM Retail B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websitebezoek

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

ENVIEM Retail B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kunt u er van te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

Verstrekking aan derden

ENVIEM Retail B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht ten behoeve van onze online dienstverlening, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ENVIEM Retail B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor legt u contact met onze klantenservice. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek. Hierbij kan gevraagd worden om u te identificeren om misbruik te voorkomen. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen ENVIEM Retail B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. Autoriteit Persoonsgegevens U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.ENVIEM Retail B.V.
Harderwijk, 19 november 2018

COOKIEBELEID ENVIEM RETAIL B.V. • 1. ALGEMEEN

  ENVIEM Retail B.V. gebruikt cookies op haar website. Alle gegevens die het uit deze cookies haalt, zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de bezoekerservaring op de website te begrijpen en zo de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. 
 
ENVIEM Retail B.V. is gerechtigd om deze cookiepolicy aan te passen en een nieuwe versie te plaatsen op de website. Raadpleeg regelmatig de website en de pagina met de cookiepolicy zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Zodra er een nieuwe cookiepolicy wordt toegepast, zal opnieuw uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd worden. De nieuwe EU-wetgeving vereist dat wij u laten weten hoe wij uw cookies gebruiken. Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn en waarvoor ze gebruikt worden.

 • 2. WAT IS EEN COOKIE? 

  Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uw browser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wanneer u in de toekomst weer op onze website komt, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website. Deze cookie onthoudt namelijk uw acties en voorkeuren voor de website. 

Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die een bezoeker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes (bijvoorbeeld een taalkeuze) te herinneren en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, het inloggen op een website of een opname van de pagina's die door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op uw computer of mobiele apparaat, worden trackingcookies maar ook trackingcookies van derden, vaak gebruikt om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen. ENVIEM Retail B.V. raadt u aan de cookies op onze website altijd in te schakelen voor een optimale werking. Als u dit liever niet wilt, dan bent u altijd vrij om deze uit te schakelen. Zie hiervoor ook “4. Cookies uitschakelen”.  
 Deze website gebruikt verschillende types van cookies:


 • Strikt noodzakelijke cookies:

  Deze cookies zijn essentieel om te kunnen navigeren door de website en de functies van de website te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zullen sommige onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of die uw internetgeschiedenis onthouden.
 • Functionele cookies: Deze cookies worden over het algemeen gebruikt om taal- en locatievoorkeuren vast te stellen. Hierdoor heeft u de volgende keer een betere en meer gepersonaliseerde internetervaring. De informatie uit deze cookies worden anoniem bewaard.
 • Trackingcookies: Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze website voor een langere periode op uw computer of mobiele apparaat te bewaren, ook wanneer u de pagina verlaat of het apparaat heeft uitgezet. Wanneer de maximale leeftijd van de permanentie cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zullen in dat jaar de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen bij ieder internetbezoek terugkeren. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan (zoals de manier waarop de gebruiker initieel naar de website is gekomen). Daarom worden ze ook trackingcookies genoemd. Bijvoorbeeld wanneer u de gewenste taal hebt gekozen, dan zal de website uw voorkeur onthouden in een permanente cookie en opslaan op uw internetbrowser. Wanneer u daarna opnieuw de website bezoekt, dan zal de website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt getoond in de door u gewenste taal. 
 • Prestatiecookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren en zo voor een betere gebruikerservaring te zorgen. ENVIEM Retail B.V. gebruikt Google Analytics, een populaire webanalyse service aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ENVIEM Retail B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en geeft ENVIEM Retail B.V. informatie over het totale bezoekersgedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt. 
 • Cookies van derden: Om haar communicatievormen te ondersteunen heeft ENVIEM Retail B.V. haar inhoud verankerd in social media kanalen, zoals Facebook en LinkedIn. Ook gebruikt ENVIEM Retail B.V. de deelmogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die ENVIEM Retail B.V. gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites. ENVIEM Retail B.V. controleert deze niet. Wilt u meer informatie over deze cookies? Raadpleeg dan het cookiebeleid van deze ‘derden’.
3. LIJST VAN COOKIES DIE DE WEBSITE GEBRUIKT 

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die ENVIEM Retail B.V. gebruikt en welke informatie er wordt opgeslagen. 

Cookie Doel cookie Cookie levensduur
Sessies cookie Bewaart sessie-informatie. Tot sluiten browser
Cookie Agreed cookie Gaat na of het cookiebeleid is goedgekeurd. 2 weken
Google Analytics We gebruiken Google Analytics om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te meten. 2 jaar


4. COOKIES UITSCHAKELEN  Wilt u niet dat ENVIEM Retail B.V. cookies gebruikt wanneer u de website bezoekt? Dan kunt u ervoor kiezen om alle cookies of alleen bepaalde soorten cookies te weigeren of te blokkeren. Stel uw browser dan zo in dat cookies niet geaccepteerd worden. Houd er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt, u mogelijk niet langer toegang hebt tot bepaalde functies op onze website en/of dit gevolgen kan hebben voor de werking van de website. In uw internetbrowser kunt u een instelling selecteren die een boodschap toont wanneer een website een cookie op uw computer wilt installeren. U kunt dan zelf kiezen om deze cookie te aanvaarden of te blokkeren. U kunt er ook voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Omdat er verschillende internetbrowsers bestaan die op verschillende manieren werken, kunt u via het menu ‘Help’ de instelling van uw internetbrowser terugvinden.

5. CONTACTGEGEVENS


ENVIEM Retail B.V.

Ampèrestraat 5
3846 AN HARDERWIJK


klantenservice@enviemretail.nl
Laatste update: 19 november 2018